Llaves en Mano

Direcció i seguiment de l’obra fins a la seva finalització.
Inclou gestió de permisos i llicències.

PROJECTES

ADJUNTEM EN TOTS ELS SERVEIS UN
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER UN DISSENY SOSTENIBLE.

Una guia sobre còm habitar casa teva.