Projecte bàsic de redistribució dels espais.
Distribució acotada en planta i alçats.
Inclou medició general de la qualitat de l’ambient interior (biohabitabilitat).
Inclou medició exhaustiva per zones de descans (geobiologia).

PROJECTES

ADJUNTEM EN TOTS ELS SERVEIS UN
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER UN DISSENY SOSTENIBLE.

Una guia sobre còm habitar casa teva.