Consulting

Coneixem l’espai i necessitats i estil del client. Assessorament in situ sobre distribucions, mobiliari, decoració, colors, il·luminació, eficiència i salut. Inclou mesurament general de la qualitat de l’ambient interior (biohabitabilitat).

Restyling

Dossier amb una proposta personalitzada de mobiliari, decoració, iluminació, colors, eficiència i salut.
Inclou imatge, descripció, preus i proveïdors de tots els elements.
Segona visita per la col.locació dels elements.

Shopping

Compra de la proposta i posta in situ.

Projecte bàsic de redistribució dels espais.
Distribució acotada en planta i alçats.
Inclou medició general de la qualitat de l’ambient interior (biohabitabilitat).
Inclou medició exhaustiva per zones de descans (geobiologia).

Projecte executiu en detall de redistribució dels espais.
Plànols acotats en planta i alçats d’enderroc, obra nova, instal.lacions i distribucions.
Inclou medició general de la qualitat de l’ambient interior (biohabitabilitat).
Inclou medició exhaustiva per zones de descans (geobiologia).

Direcció i seguiment de l’obra fins a la seva finalització.
Inclou gestió de permisos i llicències.

ADJUNTEM EN TOTS ELS SERVEIS UN
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER UN DISSENY SOSTENIBLE.

Una guia sobre còm habitar casa teva.